Få dit budskab igennem

Det kræver et solidt stykke arbejde at få omtale og fange målgruppen, hvad enten vejen går igennem medier og dagblade eller intern kommunikation. Jeg tilbyder blandt andet:

    Pressemeddelelser
    Virksomhedsportrætter og cases
    Nyhedsbreve
    Sammenskrivninger af rapporter
    Indhold/nyheder til hjemmesider
    Fagbladsartikler
    Korrekturlæsning/sproglig gennemgang af tekster
    Informationsmateriale i form af film, foldere, brochurer mv.

Fagspecifikke tekster skrives efter interview og i samråd med udvalgte specialister.

Jeg har et nært samarbejde med fotojournalister og grafikere, jeg kan trække på ved behov for større løsninger eller produkter.Eksempler på kommunikation:

Tre film udarbejdet til kortlægningsrapporten Arbejdsmarkedsdeltagelse med et handicap af Socioskop for Ankestyrelsen.

I rapporten har Socioskop undersøgt, hvilke faktorer, der er afgørende for, at personer med et handicap kommer ind på arbejdsmarkedet og forbliver der. Filmene formidler rapportens hovedpointer og tager udgangspunkt i interviewpersonernes personlige fortællinger.